דינר בית הכנסת המרכזי היכל זרח מודיעין עילית

הצצה לאירוע הדינר להשלמת בנין בית הכנסת המרכזי במודיעין עילית -"היכל זרח"

בקונספט ייחודי בחרו צוות ההפקה להשאיר את השלד חשוף וכך האפקט של התרמה להשלמת  הבנין חזק וזועק מהקירות…

שילובי תאורה ועריכה מוקפדת ויוקרתית עשו את האירוע למושלם כמיטב אירועי אבסולוט הפקות