דינר עמותת עושי חי"ל

וועידת בוטיק עבור עמותת עושי חי"ל.

 אולמי שרתון סיטי טאואר