דינר קהל חסידים

דינר במושב צפריה
ערב התרמה לכלל הורי חברי הקהילה עבור בניית בית כנסת בעיר חיפה.