שבע ברכות במלון אריסטוקרט

עת שמחה – זמן הוקרה. 

שבע ברכות יוקרתית שהזמינו איגוד מוסדות ויז'ניץ 

עבור תורם שחיתן את בתו.